Besluit van 7 september 2004, houdende inwerkingtreding van artikel VI van de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september 2004, nr. AVB/AIS/04.60440;

Gelet op artikel VII van de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Artikel VI van de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet treedt in werking met ingang van 1 oktober 2004.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 september 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste september 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven