Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 445AMvB

Besluit van 7 september 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 9 juli 2004 houdende wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik (Stb. 350)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 september 2004, directie Wetgeving, nr. 5304063/04/6;

Gelet op artikel II van de wet van 9 juli 2004 houdende wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik (Stb. 350);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 9 juli 2004 houdende wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik (Stb. 350) treedt in werking met ingang van 13 september 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 september 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negende september 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner