Besluit van 17 augustus 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 11 augustus 2004, nr. SV/A&L/04/55873;

Gelet op artikel VII van de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten in werking met ingang van 1 oktober 2004.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 augustus 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de tweede september 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven