Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2004, 379AMvB

Besluit van 21 juli 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 2 juni 2004 (Stb. 272), houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de technische herziening van de WEB

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mark Rutte, van 13 juli 2004, nr. WJZ/2004/32576 (6157), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van het besluit van 2 juni 2004 (Stb. 272), houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de technische herziening van de WEB;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het besluit van 2 juni 2004 (Stb. 272), houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de technische herziening van de WEB treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juli 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Uitgegeven de negenentwintigste juli 2004

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk