Besluit van 21 juli 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de wet van 1 november 2001 tot wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging (Stb. 531)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 juli 2004, directie Wetgeving, nr. 5297970/04/6;

Gelet op artikel IV van de wet van 1 november 2001 tot wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging (Stb. 531);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Artikel I van de wet van 1 november 2001 tot wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging (Stb. 531) treedt in werking met ingang van 1 november 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juli 2004

Beatrix

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de derde augustus 2004

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk

Naar boven