Besluit van 21 juli 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet terroristische misdrijven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 juli 2004, directie Wetgeving, nr. 5297665/04/6;

Gelet op artikel VII van de Wet terroristische misdrijven;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet terroristische misdrijven treedt in werking met ingang van 10 augustus 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juli 2004

Beatrix

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de negenentwintigste juli 2004

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk

Naar boven