Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2004, 346AMvB

Besluit van 6 juli 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet modernisering EG-mededingingsrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 1 juli 2004, nr. WJZ 4043214;

Gelet op artikel V van de Wet modernisering EG-mededingingsrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet modernisering EG-mededingingsrecht treedt, onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juli 2004

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de twintigste juli 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner