Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2004, 34AMvB

Besluit van 16 januari 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 december 2003 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de mogelijkheid van uitstel van de vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoekplan

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. Annette D. S. M. Nijs, MBA, van 13 januari 2004, nr. WJZ/2004/1559 (6144), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de wet van 10 december 2003 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de mogelijkheid van uitstel van de vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoekplan;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 10 december 2003 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de mogelijkheid van uitstel van de vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoekplan treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 januari 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. D. S. M. Nijs

Uitgegeven de derde februari 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

De wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de mogelijkheid van uitstel van de vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoekplan is op 10 december 2003 door de Koningin bekrachtigd. De mededeling op grond van artikel 11 van de Tijdelijke referendumwet is gepubliceerd in de Staatscourant van 17 december 2003, nr. 244.

Met inachtneming van de in laatstgenoemde wet gegeven termijn is inwerkingtreding van de wet van 10 december 2003 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de mogelijkheid van uitstel van de vaststelling van het hoger onderwijs- en onderzoekplan niet eerder mogelijk dan met ingang van 28 januari 2004.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. D. S. M. Nijs