Besluit van 9 juni 2004, houdende goedkeuring van een veertiende lijst van personen of geslachten, wier titels en adeldom op de adelsregisters zijn ingeschreven, zomede van een vijfde lijst van veranderingen of vermeerderingen van adellijke geslachtsnamen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 juni 2004, nr. BK03/51039, directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur, afdeling Kabinetszaken;

Gelezen de bij deze voordracht gevoegde veertiende lijst van personen of geslachten, wier titels en adeldom op de adelsregisters zijn ingeschreven, zomede de vijfde lijst van veranderingen of vermeerderingen van adellijke geslachtsnamen;

Gelet op de Wet op de Adeldom en het Koninklijk besluit van 26 januari 1822, Stb. 1;

Gezien het advies van de Hoge Raad van Adel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Voornoemde lijsten goed te keuren.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk met de daarbij gevoegde lijsten in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juni 2004

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de achtste juli 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

VEERTIENDE LIJST van personen of geslachten, wier titels en adeldom op de adelsregisters zijn ingeschreven en op welke toepasselijk zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 januari 1822 (Staatsblad nr. 1)

Namen en voornamenBenaming van de titel of van het predikaatDe titel of het predikaat, welke daaruit ten behoeve van de leden van het geslacht, hetzij reeds gedurende het leven van de titularis, hetzij na zijn overlijden, voortvloeit
   
BALLUSECK (Adolf Willem Felix von),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren 's-Gravenhage 18 mei 1915 jonkheer of jonkvrouw
   
BALLUSECK (Maarten von),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Amsterdam 19 maart 1925 jonkheer of jonkvrouw
   
BALLUSECK (Roeland Reinier von),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Wassenaar 17 december 1968 jonkheer of jonkvrouw
   
BOURBON DE PARME (Carlos Javier Bernardo de),prinsAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Nijmegen 27 januari 1970 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren de titel prins of prinses
   
BOURBON DE PARME (Jaime Bernardo de),prinsAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Nijmegen 13 oktober 1972 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren de titel prins of prinses
   
BOURBON DE PARME (Margarita Maria Beatriz de),prinsesDe titel prinses is voor haar persoon alleen
geboren Nijmegen 13 oktober 1972  
   
BOURBON DE PARME (Maria-Carolina Christina de),prinsesDe titel prinses is voor haar persoon alleen
geboren Nijmegen 23 juni 1974  
   
BUNGE (Alfred Arthur Leopold van),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Voorburg 10 augustus 1946 jonkheer of jonkvrouw
   
BUNGE (Eduard Adolf Boudewijn van),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Voorburg 10 augustus 1941 jonkheer of jonkvrouw
   
BUNGE (Lodewijk Frederik Wilhelmus Maria van),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren 's-Hertogenbosch 21 mei 1926 jonkheer of jonkvrouw
   
COEVERDEN (Frederik Willem Wolter Hendrik van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Holten 19 november 1934 baron of barones
   
COEVERDEN (Fredrik Arend Carel van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Haaksbergen 19 augustus 1923 baron of barones
   
COEVERDEN (Fredrik Willem Wolter Hendrik van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Holten 2 september 1915 baron of barones
   
COEVERDEN (Fredrik Willem Wolter Hendrik van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Holten 13 augustus 1926 baron of barones
   
COEVERDEN (Gerrit Hendrik van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Holten 27 mei 1932 baron of barones
   
COEVERDEN (Gerritdina Willemina van),baronesDe titel barones is voor haar persoon alleen
geboren Holten 14 juni 1942  
   
COEVERDEN (Hendrik Johan van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Holten 18 februari 1936 baron of barones
   
COEVERDEN (Hendrika Gerritdina van),baronesDe titel barones is voor haar persoon alleen
geboren Holten 8 juni 1939  
   
COEVERDEN (Hendrika Willemina van),baronesDe titel barones is voor haar persoon alleen
geboren Holten 15 maart 1933  
   
COEVERDEN (Jacob Hendrik Arnold van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Holten 27 april 1958 baron of barones
   
COEVERDEN (Johanna Alberdina van),baronesDe titel barones is voor haar persoon alleen
geboren Haaksbergen 13 mei 1926  
   
DEVIVERE (Hans von),ridderAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Amsterdam 25 juni 1939 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren de titel ridder of het predikaat jonkvrouw
   
DEVIVERE (Marcel von),ridderAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Eindhoven 21 januari 1956 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren de titel ridder of het predikaat jonkvrouw
   
FILZ VON REITERDANK (Alfred Adrian Maurits Adolph),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaatjonkheer of jonkvrouw
geboren Wenen (Oostenrijk) 15 april 1956  
   
GHYCZY (Tihamér József Lászlò von),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Sátoraljaujhely (Hongarije) 16 augustus 1915 jonkheer of jonkvrouw
   
HAMER (Elisabeth Edith Wilhelmina VERSÉLEWEL DE WITT),jonkvrouwHet predikaat jonkvrouw is voor haar persoon alleen
geboren Beverwijk 14 juni 1945  
   
HAMER (Jacqueline Wilhelmina Maria VERSÉLEWEL DE WITT),jonkvrouwHet predikaat jonkvrouw is voor haar persoon alleen
geboren Beverwijk 9 oktober 1942  
   
HAMER (Johan Jacques VERSÉLEWEL DE WITT),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Long Iram (Nederlands-Indië) 28 mei 1918 jonkheer of jonkvrouw
   
HAMER (Johanna Catharina Maria VERSÉLEWEL DE WITT), jonkvrouwHet predikaat jonkvrouw is voor haar persoon alleen
geboren Beverwijk 21 april 1949  
   
HAMER (Margaretha Henrica Maria VERSÉLEWEL DE WITT),jonkvrouwHet predikaat jonkvrouw is voor haar persoon alleen
geboren Beverwijk 17 april 1955  
   
HAMER (Maria Jacqueline Juliana VERSÉLEWEL DE WITT),jonkvrouwHet predikaat jonkvrouw is voor haar persoon alleen
geboren Beverwijk 30 april 1941  
   
HAMER (Paulus Cornelis VERSÉLEWEL DE WITT),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Beverwijk 18 januari 1944 jonkheer of jonkvrouw
   
ILSEMANN (Sigurd Frederik von),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Amerongen 11 november 1965 jonkheer of jonkvrouw
   
KENESSEY DE KENESE (Miklós Kálmán),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Balassagyarmat (Hongarije) 21 februari 1933 jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Adriaan de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Haarlemmermeer 30 januari 1953 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Albert de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Haarlemmermeer 9 december 1955 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Cornelis Floris de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Nijmegen 24 februari 1944 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Frank Sebastiaan de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Zuilen 13 maart 1946 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Hans Otto de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Utrecht 17 februari 1917 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Helene Agatha de),jonkvrouwHet predikaat jonkvrouw is voor haar persoon alleen
geboren Krommenie 15 juni 1924  
   
LANGE (Hendrik Hans de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Nijmegen 1 april 1946 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Jacob Johan de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Pladjoe (Nederlands-Indië) 26 mei 1908 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Jan de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Haarlemmermeer 2 maart 1949 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Johannes Jan de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Haarlem 30 september 1944 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Pieter de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Nijmegen 6 juni 1936 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LANGE (Robert Folkert de),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Arnhem 24 oktober 1942 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
LAWICK VAN PABST (Jeanne Françoise Emelie van),baronesDe titel barones is voor haar persoon alleen
geboren Semarang (Nederlands-Indië) 11 december 1929  
   
LAWICK VAN PABST (Marius Herbertus van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Semarang (Nederlands-Indië) 2 september 1925 baron of barones
   
LAWICK VAN PABST (Willem Pieter van),baronAl zijn wettige afstammelingen voeren de titel
geboren Semarang (Nederlands-Indië) 28 oktober 1926 baron of barones
   
OLLONGREN (Alexander),jonkheerAl zijn afstammelingen, voorzover zij daarvoor volgens de
geboren Kepahiang (Nederlands-Indië) 9 november 1928 wettelijke regelingen in aanmerking komen, voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw
   
PLOOS VAN AMSTEL (Frederik Hendrik),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren 's-Gravenhage 24 september 1942 jonkheer of jonkvrouw
   
PLOOS VAN AMSTEL (Jaap),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Bussum 3 november 1926 jonkheer of jonkvrouw
   
PLOOS VAN AMSTEL (Louwrens),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Naarden 30 juli 1916 jonkheer of jonkvrouw
   
PLOOS VAN AMSTEL (Paul Anton Gijsbrecht),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren Bussum 29 april 1945 jonkheer of jonkvrouw
   
PRISSE (Eduardus Petrus Alphert),baronDe titel baron gaat over bij recht van eerstgeboorte en de overige
geboren Ukkel (België) 23 december 1938 afstammelingen voeren het predikaat jonkheer of jonkvrouw,
  alles voorzover de wettelijke regelingen van toepassing zijn
   
RAPPARD (Frederik Willem),jonkheerAl zijn wettige afstammelingen voeren het predikaat
geboren 's-Gravenhage 20 november 1907 jonkheer of jonkvrouw

Behoort bij het Koninklijk besluit van 9 juni 2004, Stb. 307

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

VIJFDE LIJST van veranderingen of vermeerderingen van adellijke geslachtsnamen

Namen en voornamenVeranderde of vermeerderde geslachtsnamen
  
BORNE (jonkheer Ewout Roderik von dem),Bij Koninklijk besluit van 29 augustus 1983, no. 61, is zijn geslachts-
geboren Vlaardingen 25 juni 1969naam gewijzigd in «van Dijck»
  
BORNE (jonkheer Rudolf Martijn von dem),Bij Koninklijk besluit van 29 augustus 1983, no. 61, is zijn geslachts-
geboren Vlaardingen 21 april 1968naam gewijzigd in «van Dijck»
  
FESTETICS DE TOLNA (Andreas George graaf),Bij Koninklijk besluit van 20 mei 1986, no. 77, is zijn geslachtsnaam
geboren Buenos Aires (Argentinië) 22 augustus 1968gewijzigd in «Fraterman». Bij Koninklijk besluit van 7 maart 1991, no. 91.002020, is zijn geslachtsnaam gewijzigd in «Festetics de Tolna»
  
FESTETICS DE TOLNA (Dominique Viola gravin),Bij Koninklijk besluit van 20 mei 1986, no. 77, is haar geslachtsnaam
geboren Rotterdam 9 januari 1971gewijzigd in «Fraterman». Bij Koninklijk besluit van 23 april 1991, no. 91.003696, is haar geslachtsnaam gewijzigd in «Festetics de Tolna»
  
FILZ (Alfred Adrian Maurits Adolph),Bij Koninklijk besluit van 2 november 1981, no. 60, is zijn geslachtsnaam
geboren Wenen (Oostenrijk) 15 april 1956gewijzigd in «Filz von Reiterdank»
  
GHYCZY (Jelma Anikó Klára),Bij Koninklijk besluit van 29 maart 1986, no. 70, is haar geslachtsnaam
geboren Boedapest (Hongarije) 17 november 1952gewijzigd in «von Ghyczy»
  
GHYCZY (Judith Borbála Jerne),Bij Koninklijk besluit van 29 maart 1986, no. 70, is haar geslachtsnaam
geboren Debreczen (Hongarije)1 maart 1923gewijzigd in «von Ghyczy»
  
GHYCZY (Tihamér Gyula István),Bij Koninklijk besluit van 29 maart 1986, no. 70, is zijn geslachtsnaam
geboren Boedapest (Hongarije)11 juli 1951gewijzigd in «von Ghyczy»
  
GHYCZY (Tihamér József László),Bij Koninklijk besluit van 29 maart 1986, no. 68, is zijn geslachtsnaam
geboren Sátoraljaujhely (Hongarije) 16 augustus 1915gewijzigd in «von Ghyczy»
  
HEECKEREN (Gerrit Jan baron van),Bij Koninklijk besluit van 8 juni 1982, no. 72, is zijn geslachtsnaam
geboren Laren (G.) 25 maart 1930gewijzigd in «van Heeckeren tot Overlaer»
  
HEECKEREN (Hendrik Johan baron van),Bij Koninklijk besluit van 8 juni 1982, no. 72, is zijn geslachtsnaam
geboren Laren (G.) 2 september 1956gewijzigd in «van Heeckeren tot Overlaer»
  
HEECKEREN (Jan baron van),Bij Koninklijk besluit van 8 juni 1982, no. 72, is zijn geslachtsnaam
geboren Laren (G.) 4 augustus 1955gewijzigd in «van Heeckeren tot Overlaer»
  
HEECKEREN (Johan baron van),Bij Koninklijk besluit van 8 juni 1982, no. 72, is zijn geslachtsnaam
geboren Laren (G.) 28 september 1958gewijzigd in «van Heeckeren tot Overlaer»
  
JANKOVICH (jonkvrouw Alexandra Liliane Laureola),Bij Koninklijk besluit van 24 november 1992, no. 92.010847, is haar
geboren Zutphen 19 februari 1966geslachtsnaam gewijzigd in «Jankovich de Jeszenice»
  
JANKOVICH (jonkheer Béla Miklos Attila),Bij Koninklijk besluit van 24 november 1992, no. 92.010847, is zijn
geboren Zutphen 5 juni 1967geslachtsnaam gewijzigd in «Jankovich de Jeszenice»
  
JANKOVICH (jonkvrouw Ilona Margaretha Gabrielle),Bij Koninklijk besluit van 24 november 1992, no. 92.010847, is haar
geboren Stuttgart (Duitsland) 5 juli 1963geslachtsnaam gewijzigd in «Jankovich de Jeszenice»
  
JANKOVICH (jonkheer József Béla),Bij Koninklijk besluit van 24 november 1992, no. 92.010847, is zijn
geboren Boedapest (Hongarije) 23 september 1935geslachtsnaam gewijzigd in «Jankovich de Jeszenice»
  
JANKOVICH (jonkvrouw Zita Machteld Johanna),Bij Koninklijk besluit van 24 november 1992, no. 92.010847, is haar
geboren Zutphen 3 september 1964geslachtsnaam gewijzigd in «Jankovich de Jeszenice»
  
KENESSEY (Aurél Robert Dániel),Bij Koninklijk besluit van 6 december 1990, no. 90 023287, is zijn
geboren 's-Gravenhage 19 oktober 1973geslachtsnaam gewijzigd in «Kenessey de Kenese»
  
KENESSEY (Miklós Kálmán),Bij Koninklijk besluit van 6 december 1990, no. 90.023287, is zijn
geboren Balassagyarmat (Hongarije) 21 februari 1933geslachtsnaam gewijzigd in «Kenessey de Kenese»
  
KENESSEY (Oscar Albert Thomas),Bij Koninklijk besluit van 6 december 1990, no. 90.023287, is zijn
geboren 's-Gravenhage 20 mei 1971geslachtsnaam gewijzigd in «Kenessey de Kenese»
  
KOCK (jonkvrouw Constance Theodora de),Bij Koninklijk besluit van 6 oktober 1986, no. 116, is haar geslachtsnaam
geboren Elst 28 december 1963gewijzigd in «Schott»
  
LANGE (jonkvrouw Marenne Cocky Michelle de),Bij Koninklijk besluit van 5 augustus 2000, no. 00.004396, is haar
geboren Boxmeer 8 december 1981geslachtsnaam gewijzigd in «de Lange van Bergen»
  
LANGE (jonkheer Peter de), geboren Jakarta (Indonesië) 19 mei 1954Bij Koninklijk besluit van 5 augustus 2000, no. 00.004396, is zijn geslachtsnaam gewijzigd in «de Lange van Bergen»
  
LIMBURG STIRUM NOORDWIJK (Leopold graaf van),Bij Koninklijk besluit van 10 mei 1986, no. 72, is zijn geslachtsnaam
geboren 's-Gravenhage 20 mei 1948gewijzigd in «van Limburg Stirum»
  
NISPEN TOT SEVENAER (jonkheer Carel Clemens Canisius Marie van),Bij Koninklijk besluit van 30 november 1999, no. 99.005649, is zijn
geboren 's-Hertogenbosch 31 juli 1928geslachtsnaam gewijzigd in «van Nispen tot Sevenaer genaamd Ruijs de Beerenbrouck»

Behoort bij het Koninklijk besluit van 9 juni 2004, Stb. 307

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Naar boven