Besluit van 17 juni 2004 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van 2 juni 2004, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de invoering van het vereiste van vakbekwaamheid voor de taxibestuurder (Stb. 252)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juni 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-1410, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het besluit van 2 juni 2004, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de invoering van het vereiste van vakbekwaamheid voor de taxibestuurder (Stb. 252);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 2 juni 2004, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de invoering van het vereiste van vakbekwaamheid voor de taxibestuurder (Stb. 252) treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 juni 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H.Peijs

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven