Besluit van 17 juni 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 mei 2004 tot partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie) (Stb. 215)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 juni 2004, Directie Wetgeving, nr. 5292483/04/6;

Gelet op artikel XXI van de Veegwet modernisering rechterlijke organisatie (Stb. 2004, 215);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 13 mei 2004 tot partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten (Veegwet modernisering rechterlijke organisatie) (Stb. 215) treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 juni 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven