Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 260AMvB

Besluit van 25 mei 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 mei 2004, Directie Wetgeving, nr 5285351/04/6;

Gelet op artikel III van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 mei 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner