Besluit van 2 juni 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 april 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten, Stb 2004, 180

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 mei 2004, directie Wetgeving nr. 5288143/04/6;

Gelet op artikel III van de Wet van 21 april tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten, Stb. 2004, 180 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juni 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vijftiende juni 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven