Besluit van 7 mei 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 mei 2004, nr. WJZ 4028337;

Gelet op artikel XXI van de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet implementatie Europees regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 mei 2004

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de achttiende mei 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven