Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2004, 182AMvB

Besluit van 15 april 2004, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/WTZ/2004/24.783;

Gelet op artikel VIII van de Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein treedt in werking met ingang van 1 mei 2004.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 april 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste april 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner