Besluit van 15 april 2004, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/WTZ/2004/24.783;

Gelet op artikel VIII van de Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein treedt in werking met ingang van 1 mei 2004.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 april 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste april 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven