Besluit van 15 april 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2003, 502)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 5 april 2004, Directie Wetgeving, nr. 5278056/04/6;

Gelet op artikel VI van de Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2003, 502);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 2003, 502) treedt in werking met ingang van 1 mei 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 april 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven