Besluit van 25 maart 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet justitiële gegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 maart 2004, Directie Wetgeving, nr. 5277832/04/6;

Gelet op artikel 78 van de Wet justitiële gegevens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet justitiële gegevens treedt in werking met ingang van 1 april 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenendertigste maart 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven