Besluit van 11 maart 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 februari 2004 tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en richtlijn nr. 2000/78/EG (EG-implementatiewet Awgb)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 27 februari 2004, 0000020284;

Gelet op artikel IV van de EG-implementatiewet Awgb;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de EG-implementatiewet Awgb in werking met ingang van 1 april 2004.

Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 maart 2004

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th. C. de Graaf

Uitgegeven de dertigste maart 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven