Besluit van 24 februari 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet eigenrisicodragen Ziektewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/03/3128;

Gelet op artikel VII van de Wet eigenrisicodragen Ziektewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet eigenrisicodragen Ziektewet treedt in werking met ingang van 1 maart 2003.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 2003

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven