Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2003, 521AMvB

Besluit van 4 december 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 37, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2003, Z/VU-2436019;

Gelet op artikel 39 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 37, tweede lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ treedt in werking met ingang van 29 december 2003.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 december 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de achttiende december 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner