Besluit van 10 november 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 oktober 2003 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000–2001, 2001–2002 en 2002–2003 sector Rechterlijke Macht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 4 november 2003, directie Wetgeving, nr. 5252582/03/6;

Gelet op artikel IV van de Wet van 2 oktober 2003 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000–;2001, 2001–2002 en 2002–2003 sector Rechterlijke Macht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 2 oktober 2003 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000–2001, 2001–2002 en 2002–2003 sector Rechterlijke Macht treedt in werking met ingang van 1 december 2003.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 november 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achttiende november 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven