Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 456AMvB

Besluit van 5 november 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 3 juli 2003 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht adoptie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 oktober 2003, directie Wetgeving, nr. 5251469/03/6;

Gelet op artikel III van de Rijkswet van 3 juli 2003 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht adoptie (Stb. 284);

Mede gelet op de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht adoptie (Stb. 2003, 283) met ingang van 1 januari 2004;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Rijkswet van 3 juli 2003 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht adoptie, Stb. 284, treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 november 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achttiende november 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner