Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 455AMvB

Besluit van 5 november 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 juli 2003, houdende regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adopties), Stb. 283

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 oktober 2003, directie Wetgeving, nr. 5251468/03/6;

Gelet op artikel 11 van de Wet conflictenrecht adoptie, Stb. 2003, 283;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 3 juli 2003, houdende regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie), Stb. 283, treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 november 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achttiende november 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner