Wet van 2 oktober 2003 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met onder meer de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000–2001, 2001–2002 en 2002–2003 sector Rechterlijke Macht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de uitvoering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 2000–2001, 2001–2002 en 2002–2003 sector Rechterlijke Macht de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren1 wordt als volgt gewijzigd:

A

De bijlage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

salariscategorie salaris in guldens per maand per 1 november 2000
1 19 176
2 17 980
3 16 859
4 16 042
5aanvang13 260
 na 1 jaar14 130
 na 2 jaar15 056
 na 3 jaar16 042
6 14 585
7aanvang12 444
 na 1 jaar13 260
 na 2 jaar14 130
 na 3 jaar14 585
8aanvang12 444
 na 1 jaar12 847
 na 2 jaar13 260
 na 3 jaar13 688
8a 13 688
9aanvang9 572
 na 1 jaar9 838
 na 2 jaar10 101
 na 3 jaar10 380
 na 4 jaar10 666
 na 5 jaar10 960
 na 6 jaar11 313
 na 7 jaar11 680
 na 8 jaar12 057
 na 9 jaar12 444
10aanvang8 156
 na 1 jaar8 367
 na 2 jaar8 570
 na 3 jaar8 782
 na 4 jaar9 044
 na 5 jaar9 308
 na 6 jaar9 572
 na 7 jaar9 838
 na 8 jaar9 963
11aanvang7 107
 na 1 jaar7 318
 na 2 jaar7 529
 na 3 jaar7 738
 na 4 jaar7 942
 na 5 jaar8 156
 na 6 jaar8 367
 na 7 jaar8 570
 na 8 jaar8 782
 na 9 jaar9 044
 na 10 jaar9 176
11aaanvang8 570
 na 1 jaar8 782
 na 2 jaar9 044
 na 3 jaar9 308
 na 4 jaar9 572
 na 5 jaar9 838
 na 6 jaar10 101
 na 7 jaar10 380
 na 8 jaar10 666
 na 9 jaar10 690
11baanvang8 156
 na 1 jaar8 367
 na 2 jaar8 570
 na 3 jaar8 782
 na 4 jaar9 044
 na 5 jaar9 308
 na 6 jaar9 572
 na 7 jaar9 838
 na 8 jaar9 963
11caanvang7 107
 na 1 jaar7 318
 na 2 jaar7 529
 na 3 jaar7 738
 na 4 jaar7 942
 na 5 jaar8 156
 na 6 jaar8 367
 na 7 jaar8 570
 na 8 jaar8 782
 na 9 jaar9 044
 na 10 jaar9 176
12aanvang4 343
 na 1 jaar4 551
 na 2 jaar4 772
 na 3 jaar5 849
 na 4 jaar6 072
 na 5 jaar6 280
 na 6 jaar6 467
 na 7 jaar6 664
 na 8 jaar6 885

B

De bijlage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

salariscategorie salaris in guldens per maand per 1 januari 2001
1 19 407
2 18 205
3 17 078
4 16 176
5aanvang13 394
 na 1 jaar14 264
 na 2 jaar15 190
 na 3 jaar16 176
6 14 719
7aanvang12 578
 na 1 jaar13 394
 na 2 jaar14 264
 na 3 jaar14 719
8aanvang12 578
 na 1 jaar12 981
 na 2 jaar13 394
 na 3 jaar13 822
8a 13 822
9aanvang9 706
 na 1 jaar9 972
 na 2 jaar10 235
 na 3 jaar10 514
 na 4 jaar10 800
 na 5 jaar11 094
 na 6 jaar11 447
 na 7 jaar11 814
 na 8 jaar12 191
 na 9 jaar12 578
10aanvang8 290
 na 1 jaar8 501
 na 2 jaar8 704
 na 3 jaar8 916
 na 4 jaar9 178
 na 5 jaar9 442
 na 6 jaar9 706
 na 7 jaar9 972
 na 8 jaar10 097
11aanvang7 241
 na 1 jaar7 452
 na 2 jaar7 663
 na 3 jaar7 872
 na 4 jaar8 076
 na 5 jaar8 290
 na 6 jaar8 501
 na 7 jaar8 704
 na 8 jaar8 916
 na 9 jaar9 178
 na 10 jaar9 310
11aaanvang8 704
 na 1 jaar8 916
 na 2 jaar9 178
 na 3 jaar9 442
 na 4 jaar9 706
 na 5 jaar9 972
 na 6 jaar10 235
 na 7 jaar10 514
 na 8 jaar10 800
 na 9 jaar11 094
11baanvang8 290
 na 1 jaar8 501
 na 2 jaar8 704
 na 3 jaar8 916
 na 4 jaar9 178
 na 5 jaar9 442
 na 6 jaar9 706
 na 7 jaar9 972
 na 8 jaar10 097
11caanvang7 241
 na 1 jaar7 452
 na 2 jaar7 663
 na 3 jaar7 872
 na 4 jaar8 076
 na 5 jaar8 290
 na 6 jaar8 501
 na 7 jaar8 704
 na 8 jaar8 916
 na 9 jaar9 178
 na 10 jaar9 310
12aanvang4 426
 na 1 jaar4 637
 na 2 jaar4 863
 na 3 jaar5 960
 na 4 jaar6 187
 na 5 jaar6 399
 na 6 jaar6 590
 na 7 jaar6 791
 na 8 jaar7 016

C

De bijlage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

salariscategorie salaris in guldens per maand per 1 april 2001
1 19 407
2 18 205
3 17 078
4 16 273
5aanvang13 474
 na 1 jaar14 350
 na 2 jaar15 281
 na 3 jaar16 273
6 14 807
7aanvang12 653
 na 1 jaar13 474
 na 2 jaar14 350
 na 3 jaar14 807
8aanvang12 653
 na 1 jaar13 059
 na 2 jaar13 474
 na 3 jaar13 905
8a 13 905
9aanvang9 764
 na 1 jaar10 032
 na 2 jaar10 296
 na 3 jaar10 577
 na 4 jaar10 865
 na 5 jaar11 161
 na 6 jaar11 516
 na 7 jaar11 885
 na 8 jaar12 264
 na 9 jaar12 653
10aanvang8 340
 na 1 jaar8 552
 na 2 jaar8 756
 na 3 jaar8 969
 na 4 jaar9 233
 na 5 jaar9 499
 na 6 jaar9 764
 na 7 jaar10 032
 na 8 jaar10 158
11aanvang7 284
 na 1 jaar7 497
 na 2 jaar7 709
 na 3 jaar7 919
 na 4 jaar8 124
 na 5 jaar8 340
 na 6 jaar8 552
 na 7 jaar8 756
 na 8 jaar8 969
 na 9 jaar9 233
 na 10 jaar9 366
11aaanvang8 756
 na 1 jaar8 969
 na 2 jaar9 233
 na 3 jaar9 499
 na 4 jaar9 764
 na 5 jaar10 032
 na 6 jaar10 296
 na 7 jaar10 577
 na 8 jaar10 865
 na 9 jaar11 161
11baanvang8 340
 na 1 jaar8 552
 na 2 jaar8 756
 na 3 jaar8 969
 na 4 jaar9 233
 na 5 jaar9 499
 na 6 jaar9 764
 na 7 jaar10 032
 na 8 jaar10 158
11caanvang7 284
 na 1 jaar7 497
 na 2 jaar7 709
 na 3 jaar7 919
 na 4 jaar8 124
 na 5 jaar8 340
 na 6 jaar8 552
 na 7 jaar8 756
 na 8 jaar8 969
 na 9 jaar9 233
 na 10 jaar9 366
12aanvang4 453
 na 1 jaar4 665
 na 2 jaar4 892
 na 3 jaar5 996
 na 4 jaar6 224
 na 5 jaar6 437
 na 6 jaar6 630
 na 7 jaar6 832
 na 8 jaar7 058

D

De bijlage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

salariscategorie salaris in guldens per maand per 1 november 2001
1 20 448
2 19 181
3 17 994
4 16 876
5aanvang13 973
 na 1 jaar14 881
 na 2 jaar15 847
 na 3 jaar16 876
6 15 355
7aanvang13 122
 na 1 jaar13 973
 na 2 jaar14 881
 na 3 jaar15 355
8aanvang13 122
 na 1 jaar13 543
 na 2 jaar13 973
 na 3 jaar14 420
8a 14 420
9aanvang10 126
 na 1 jaar10 404
 na 2 jaar10 677
 na 3 jaar10 969
 na 4 jaar11 268
 na 5 jaar11 574
 na 6 jaar11 943
 na 7 jaar12 325
 na 8 jaar12 718
 na 9 jaar13 122
10aanvang8 649
 na 1 jaar8 869
 na 2 jaar9 080
 na 3 jaar9 301
 na 4 jaar9 575
 na 5 jaar9 851
 na 6 jaar10 126
 na 7 jaar10 404
 na 8 jaar10 534
11aanvang7 554
 na 1 jaar7 775
 na 2 jaar7 995
 na 3 jaar8 213
 na 4 jaar8 425
 na 5 jaar8 649
 na 6 jaar8 869
 na 7 jaar9 080
 na 8 jaar9 301
 na 9 jaar9 575
 na 10 jaar9 713
11aaanvang9 080
 na 1 jaar9 301
 na 2 jaar9 575
 na 3 jaar9 851
 na 4 jaar10 126
 na 5 jaar10 404
 na 6 jaar10 677
 na 7 jaar10 969
 na 8 jaar11 268
 na 9 jaar11 574
11baanvang8 649
 na 1 jaar8 869
 na 2 jaar9 080
 na 3 jaar9 301
 na 4 jaar9 575
 na 5 jaar9 851
 na 6 jaar10 126
 na 7 jaar10 404
 na 8 jaar10 534
11caanvang7 554
 na 1 jaar7 775
 na 2 jaar7 995
 na 3 jaar8 213
 na 4 jaar8 425
 na 5 jaar8 649
 na 6 jaar8 869
 na 7 jaar9 080
 na 8 jaar9 301
 na 9 jaar9 575
 na 10 jaar9 713
12aanvang4 618
 na 1 jaar4 838
 na 2 jaar5 074
 na 3 jaar6 218
 na 4 jaar6 455
 na 5 jaar6 676
 na 6 jaar6 876
 na 7 jaar7 085
 na 8 jaar7 320

E

De bijlage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

salariscategorie salaris in euro's per maand per 1 januari 2002
1 9 278,90
2 8 703,96
3 8 165,32
4 7 657,99
5aanvang6 340,67
 na 1 jaar6 752,70
 na 2 jaar7 191,06
 na 3 jaar7 657,99
6 6 967,80
7aanvang5 954,50
 na 1 jaar6 340,67
 na 2 jaar6 752,70
 na 3 jaar6 967,80
8aanvang5 954,50
 na 1 jaar6 145,55
 na 2 jaar6 340,67
 na 3 jaar6 543,51
9aanvang4 594,98
 na 1 jaar4 721,13
 na 2 jaar4 845,01
 na 3 jaar4 977,52
 na 4 jaar5 113,20
 na 5 jaar5 252,05
 na 6 jaar5 419,50
 na 7 jaar5 592,84
 na 8 jaar5 771,18
 na 9 jaar5 954,50
10aanvang3 924,75
 na 1 jaar4 024,58
 na 2 jaar4 120,32
 na 3 jaar4 220,61
 na 4 jaar4 344,95
 na 5 jaar4 470,19
 na 6 jaar4 594,98
 na 7 jaar4 721,13
 na 8 jaar4 780,12
11aanvang3 427,86
 na 1 jaar3 528,14
 na 2 jaar3 627,97
 na 3 jaar3 726,90
 na 4 jaar3 823,10
 na 5 jaar3 924,75
 na 6 jaar4 024,58
 na 7 jaar4 120,32
 na 8 jaar4 220,61
 na 9 jaar4 344,95
 na 10 jaar4 407,57
11aaanvang3 924,75
 na 1 jaar4 024,58
 na 2 jaar4 120,32
 na 3 jaar4 220,61
 na 4 jaar4 344,95
 na 5 jaar4 470,19
 na 6 jaar4 594,98
 na 7 jaar4 721,13
 na 8 jaar4 780,12
12aanvang2 095,56
 na 1 jaar2 195,39
 na 2 jaar2 302,48
 na 3 jaar2 821,61
 na 4 jaar2 929,15
 na 5 jaar3 029,44
 na 6 jaar3 120,19
 na 7 jaar3 215,03
 na 8 jaar3 321,67

F

De bijlage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

salariscategorie salaris in euro's per maand per 1 juli 2002
1 9 316,02
2 8 738,78
3 8 197,98
4 7 688,62
5aanvang6 366,03
 na 1 jaar6 779,71
 na 2 jaar7 219,82
 na 3 jaar7 688,62
6 6 995,67
7aanvang5 978,32
 na 1 jaar6 366,03
 na 2 jaar6 779,71
 na 3 jaar6 995,67
8 aanvang5 978,32
 na 1 jaar6 170,13
 na 2 jaar6 366,03
 na 3 jaar6 569,68
9aanvang4 613,36
 na 1 jaar4 740,01
 na 2 jaar4 864,39
 na 3 jaar4 997,43
 na 4 jaar5 133,65
 na 5 jaar5 273,06
 na 6 jaar5 441,18
 na 7 jaar5 615,21
 na 8 jaar5 794,26
 na 9 jaar5 978,32
10aanvang3 940,45
 na 1 jaar4 040,68
 na 2 jaar4 136,80
 na 3 jaar4 237,49
 na 4 jaar4 362,33
 na 5 jaar4 488,07
 na 6 jaar4 613,36
 na 7 jaar4 740,01
 na 8 jaar4 799,24
11aanvang3 441,57
 na 1 jaar3 542,25
 na 2 jaar3 642,48
 na 3 jaar3 741,81
 na 4 jaar3 838,39
 na 5 jaar3 940,45
 na 6 jaar4 040,68
 na 7 jaar4 136,80
 na 8 jaar4 237,49
 na 9 jaar4 362,33
 na 10 jaar4 425,20
11aaanvang3 940,45
 na 1 jaar4 040,68
 na 2 jaar4 136,80
 na 3 jaar4 237,49
 na 4 jaar4 362,33
 na 5 jaar4 488,07
 na 6 jaar4 613,36
 na 7 jaar4 740,01
 na 8 jaar4 799,24
12aanvang2 103,94
 na 1 jaar2 204,17
 na 2 jaar2 311,69
 na 3 jaar2 832,90
 na 4 jaar2 940,87
 na 5 jaar3 041,56
 na 6 jaar3 132,67
 na 7 jaar3 227,89
 na 8 jaar3 334,96

Fa

De bijlage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

salariscategorie salaris in euro's per maand per 1 december 2002
1 9 548,92
2 8 957,25
3 8 402,93
4 7 880,84
5aanvang6 525,18
 na 1 jaar6 949,20
 na 2 jaar7 400,32
 na 3 jaar7 880,84
6 7 170,56
7aanvang6 127,78
 na 1 jaar6 525,18
 na 2 jaar6 949,20
 na 3 jaar7 170,56
8aanvang6 127,78
 na 1 jaar6 324,38
 na 2 jaar6 525,18
 na 3 jaar6 733,92
9aanvang4 728,69
 na 1 jaar4 858,51
 na 2 jaar4 986,00
 na 3 jaar5 122,37
 na 4 jaar5 261,99
 na 5 jaar5 404,89
 na 6 jaar5 577,21
 na 7 jaar5 755,59
 na 8 jaar5 939,12
 na 9 jaar6 127,78
10aanvang4 038,69
 na 1 jaar4 141,70
 na 2 jaar4 240,22
 na 3 jaar4 343,43
 na 4 jaar4 471,39
 na 5 jaar4 600,27
 na 6 jaar4 728,69
 na 7 jaar4 858,51
 na 8 jaar4 919,22
11aanvang3 527,61
 na 1 jaar3 630,81
 na 2 jaar3 733,54
 na 3 jaar3 835,36
 na 4 jaar3 934,35
 na 5 jaar4 038,96
 na 6 jaar4 141,70
 na 7 jaar4 240,22
 na 8 jaar4 343,43
 na 9 jaar4 471,39
 na 10 jaar4 535,83
11aaanvang4 038,96
 na 1 jaar4 141,70
 na 2 jaar4 240,22
 na 3 jaar4 343,43
 na 4 jaar4 471,39
 na 5 jaar4 600,27
 na 6 jaar4 728,69
 na 7 jaar4 858,51
 na 8 jaar4 919,22
12aanvang2 156,54
 na 1 jaar2 259,27
 na 2 jaar2 369,48
 na 3 jaar2 903,72
 na 4 jaar3 014,39
 na 5 jaar3 117,60
 na 6 jaar3 210,99
 na 7 jaar3 308,59
 na 8 jaar3 418,33

Fb

De bijlage, bedoeld in artikel 7, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BIJ DE WET RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

salariscategorie salaris in euro's per maand per 1 mei 2003
1 9 572,79
2 8 979,64
3 8 423,94
4 7 900,54
 aanvang6 541,49
 na 1 jaar6 966,57
 na 2 jaar7 418,82
 na 3 jaar7 900,54
6 7 188,49
7aanvang6 143,10
 na 1 jaar6 541,49
 na 2 jaar6 966,57
 na 3 jaar7 188,49
8aanvang6 143,10
 na 1 jaar6 340,19
 na 2 jaar6 541,49
 na 3 jaar6 750,75
9aanvang4 740,51
 na 1 jaar4 870,66
 na 2 jaar4 998,47
 na 3 jaar5 135,18
 na 4 jaar5 275,14
 na 5 jaar5 418,40
 na 6 jaar5 591,15
 na 7 jaar5 769,98
 na 8 jaar5 953,97
 na 9 jaar6 143,10
10aanvang4 049,06
 na 1 jaar4 152,05
 na 2 jaar4 250,82
 na 3 jaar4 354,29
 na 4 jaar4 482,57
 na 5 jaar4 611,77
 na 6 jaar4 740,51
 na 7 jaar4 870,66
 na 8 jaar4 931,52
11aanvang3 536,43
 na 1 jaar3 639,89
 na 2 jaar3 742,87
 na 3 jaar3 844,95
 na 4 jaar3 944,19
 na 5 jaar4 049,06
 na 6 jaar4 152,05
 na 7 jaar4 250,82
 na 8 jaar4 354,29
 na 9 jaar4 482,57
 na 10 jaar4 547,17
11aaanvang4 049,06
 na 1 jaar4 152,05
 na 2 jaar4 250,82
 na 3 jaar4 354,29
 na 4 jaar4 482,57
 na 5 jaar4 611,77
 na 6 jaar4 740,51
 na 7 jaar4 870,66
 na 8 jaar4 931,52
12aanvang2 161,93
 na 1 jaar2 264,92
 na 2 jaar2 375,40
 na 3 jaar2 910,98
 na 4 jaar3 021,93
 na 5 jaar3 125,39
 na 6 jaar3 219,02
 na 7 jaar3 316,86
 na 8 jaar3 426,88

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

b. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. De rechterlijk ambtenaar of de rechterlijk ambtenaar in opleiding voor wie de arbeidsduur op basis van artikel 20, eerste lid, op meer dan gemiddeld 36 uur per week is vastgesteld, ontvangt een salaris voor het vervullen van een volledige taak, vermenigvuldigd met de voor hem geldende arbeidsduurfactor, bedoeld in artikel 20, vierde lid.

H

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De arbeidsduur bedraagt bij een volledige taak gemiddeld 36 uur per week. Op verzoek van de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding kan de arbeidsduur in hele uren worden vastgesteld op meer dan gemiddeld 36 uur per week, waarbij een maximum geldt van gemiddeld 40 uur per week. Dit verzoek wordt toegewezen, tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet. Een verzoek tot het vaststellen van de arbeidsduur op meer dan 36 uur per week wordt niet toegewezen aan:

  a. de rechterlijk ambtenaar wiens gemiddelde werktijd op basis van artikel 38d van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren is teruggebracht;

  b. de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding die op basis van artikel 37 betaald ouderschapsverlof geniet;

  c. de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding die op basis van artikel 39 buitengewoon verlof geniet;

  d. de rechterlijk ambtenaar aan wie op grond van artikel 46h, eerste lid, gedeeltelijk ontslag is verleend met het oog op een uitkering op grond van de Regeling flexibel pensioen en uittreden, bedoeld in artikel 1.5 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

  e. de arbeidsgehandicapte in de zin van artikel 2 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, waarbij een verminderde arbeidsprestatie is vastgesteld.

b. Onder vernummering van het vierde lid in het vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. Het aantal te werken uren in een jaar, bedoeld in het tweede lid, wordt voor de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding, voor wie de arbeidsduur op basis van het eerste lid op meer dan gemiddeld 36 uur per week is vastgesteld, vermenigvuldigd met de arbeidsduurfactor. De arbeidsduurfactor is een breuk waarvan de teller bestaat uit de voor de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding vastgestelde arbeidsduur en de noemer bestaat uit 36.

c. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Het aantal te werken uren, bedoeld in het tweede, derde of vierde lid, wordt rekenkundig op hele uren afgerond.

d. Er wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

 • 6. In afwijking van artikel 3 berust de bevoegdheid tot het vaststellen van de arbeidsduur op meer dan gemiddeld 36 uur per week als bedoeld in het eerste lid bij de functionele autoriteit.

e. Er wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:

 • 7. Onder de Stichting Pensioenfonds ABP wordt in dit artikel verstaan de Stichting Pensioenfonds ABP, bedoeld in artikel 6 van de Wet privatisering ABP.

I

Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

a. In het tweede lid wordt «tweede of derde lid» vervangen door: tweede, derde of vierde lid.

b. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende:

Het in de werktijdregeling opgenomen aantal te werken uren is op jaarbasis niet hoger dan gemiddeld 40 uur per week.

c. Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: De rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding voor wie de arbeidsduur op basis van artikel 20, eerste lid, op meer dan gemiddeld 36 uur per week is vastgesteld, kan geen verzoek doen als bedoeld in de eerste volzin.

J

Aan artikel 24 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De ingevolge het tweede en derde lid geldende aanspraak op vakantie wordt voor de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding voor wie de arbeidsduur op basis van artikel 20, eerste lid, op meer dan gemiddeld 36 uur per week is vastgesteld, vermenigvuldigd met de voor hem geldende arbeidsduurfactor, bedoeld in artikel 20, vierde lid.

K

In artikel 25 wordt «taakomvang» telkens vervangen door: arbeidsduur.

L

In artikel 27a wordt, onder vernummering van het derde, vierde en vijfde lid in het vierde, vijfde en zesde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Het aantal uren vakantie waarmee de aanspraak van de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding, voor wie de arbeidsduur op basis van artikel 20, eerste lid, op meer dan gemiddeld 36 uur per week is vastgesteld, kan worden verlaagd, bedraagt ten hoogste het aantal uren vakantie waarop de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding over het desbetreffende kalenderjaar aanspraak heeft, verminderd met: 144 uur vermenigvuldigd met de voor de voor hem geldende arbeidsduurfactor, bedoeld in artikel 20, vierde lid.

M

Aan artikel 28 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Het aantal uren vakantie, bedoeld in het tweede lid, wordt voor de rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding voor wie de arbeidsduur op basis van artikel 20, eerste lid, op meer dan gemiddeld 36 uur per week is vastgesteld, vermenigvuldigd met de arbeidsduurfactor, bedoeld in artikel 20, vierde lid.

N

In artikel 31 wordt «tweede en derde lid» vervangen door: tweede, derde en vierde lid.

ARTIKEL II

Artikel IV van de Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97) (Stb. 120) vervalt.

ARTIKEL III

 • 1. Degene die wordt bezoldigd overeenkomstig salariscategorie 1, 2 of 3, bedoeld in artikel 7 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, ontvangt met ingang van 1 augustus 2000 maandelijks naast het desbetreffende salaris een toelage van – 2,4% van dat salaris.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 november 2000 1,5% van het salaris.

 • 3. In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 januari 2001 1% van het salaris.

 • 4. In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 april 2001 1,6% van het salaris.

 • 5. In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde toelage met ingang van 1 oktober 2001 tot 1 november 2001 – 2% van het salaris.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug als volgt:

a. wat artikel I, onderdeel A, betreft: tot en met 1 november 2000;

b. wat artikel I, onderdeel B, betreft: tot en met 1 januari 2001;

c. wat artikel I, onderdeel C, betreft: tot en met 1 april 2001;

d. wat artikel I, onderdeel D, betreft: tot en met 1 november 2001;

e. wat artikel I, onderdeel E , betreft: tot en met 1 januari 2002;

f. wat artikel I, onderdeel F, betreft: tot en met 1 juli 2002;

g. wat artikel I, onderdeel Fa, betreft: tot en met 1 december 2002;

h. wat artikel I, onderdeel Fb betreft: tot en met 1 mei 2003;

i. wat artikel I, onderdelen G tot en met N, betreft: tot en met 1 april 2002;

j. wat de artikelen II en III betreft: tot en met 1 augustus 2000.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 oktober 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de veertiende oktober 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1999, 196, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2002, Stb. 65.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 28 722.

Handelingen II 2002/2003, blz. 4791.

Kamerstukken I 2002/2003, 28 722 (262, 262a).

Handelingen I 2003/2004, 28 722, zie vergadering d.d. 30 september 2003.

Naar boven