Besluit van 11 september 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 8 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 139f en 441b van het Wetboek van Strafrecht (uitbreiding strafbaarstelling heimelijk cameratoezicht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 5 september 2003, nr. 5243277/03/6;

Gelet op artikel II van de wet van 8 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 139f en 441b van het Wetboek van Strafrecht (uitbreiding strafbaarstelling heimelijk cameratoezicht) (Stb. 198);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 8 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 139f en 441b van het Wetboek van Strafrecht (uitbreiding strafbaarstelling heimelijk cameratoezicht) treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 september 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven