Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2003, 329AMvB

Besluit van 11 augustus 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 juli 2003, kenmerk DGB/OAG/2393115;

Gelet op artikel 14 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte met uitzondering van de artikelen 7 en 8, treedt in werking met ingang van 1 december 2003.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 augustus 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner