Besluit van 25 juni 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juni 2003, houdende aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk) (Stb. 2003, 238)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 18 juni 2003, Directie Wetgeving, nr. 5229889/03/6;

Gelet op artikel XI van de Wet van 5 juni 2003 (Stb. 238);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 5 juni 2003, houdende aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk) (Stb. 2003, 238) treedt in werking met ingang van 1 september 2003.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de derde juli 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven