Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2003, 18AMvB

Besluit van 16 januari 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering provinciebestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 januari 2002, nr. BW02/99915, Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie,

Gelet op artikel XIX van de Wet dualisering provinciebestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet dualisering provinciebestuur in werking met ingang van 12 maart 2003.

  • 2. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt in afwijking van het eerste lid artikel III van de Wet dualisering provinciebestuur in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit koninklijk besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2002.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 januari 2003

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de zeventiende januari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner