Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2003, 159AMvB

Besluit van 4 april 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 13 juni 2002 tot wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 en van het besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de herziening van de regeling van de octrooigemachtigden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 maart 2003, nr. WJZ 3001897;

Gelet op artikel VII van de rijkswet van 13 juni 2002 tot wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 (Stb. 2002, 366) en artikel II van het besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de herziening van de regeling van de octrooigemachtigden (Stb. 2003, 158);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De rijkswet van 13 juni 2002 tot wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 (Stb. 2002, 366) treedt in werking met ingang van 1 mei 2003.

Artikel 2

Het besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de herziening van de regeling van de octrooigemachtigden (Stb. 2003, 158) treedt in werking met ingang van 1 mei 2003.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 april 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zeventiende april 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner