Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2003, 124AMvB

Besluit van 15 maart 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet instroomcijfers WAO

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 13 maart 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/2003/17748;

Gelet op artikel III van de Wet instroomcijfers WAO;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet instroomcijfers WAO treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2003

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2003

De Minister van Justitie a.i.,

H. P. A. Nawijn