Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2002, 72AMvB

Besluit van 28 januari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Mededingingswet (implementatie van een wijziging van de EG-transparantierichtlijn)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 25 januari 2002, nr. WJZ 02003608;

Gelet op artikel III van de wet tot wijziging van de Mededingingswet (implementatie van een wijziging van de EG-transparantierichtlijn) (Stb. 2002, 71);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet tot wijziging van de Mededingingswet (implementatie van een wijziging van de EG-transparantierichtlijn) (Stb. 2002, 71) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 2002

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de veertiende februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals