Besluit van 31 januari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 november 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek en enige andere onderwerpen (Stb. 532)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 januari 2002, nr. 5145866/02/6;

Gelet op artikel V van de Wet van 1 november 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek en enige andere onderwerpen (Stb. 532);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 1 november 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek en enige andere onderwerpen (Stb. 532) treedt in werking met ingang van 1 maart 2002.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 januari 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de veertiende februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven