Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2002, 641AMvB

Besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op de luchtvaartterreinen (Stb. 2002, 226)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 december 2002, directie Wetgeving, nr. 5200022/02/6;

Gelet op artikel V van de wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op de luchtvaartterreinen (Stb. 2002, 226);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op de luchtvaartterreinen (Stb. 2002, 226) treedt in werking op 1 januari 2003, met uitzondering van de onderdelen H, I, J, K en M van Artikel I. Deze onderdelen treden in werking op 1 april 2003.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vierentwintigste december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner