Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2002, 627AMvB

Besluit van 6 december 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Stb. 468), het Besluit jeugdgezondheidszorg (Stb. 550) en het Besluit van 5 november 2002, houdende wijziging van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid en enkele samenhangende besluiten (Stb. 549)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2002, kenmerk POG/OGZ 2.337.180;

Gelet op artikel II van de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Stb. 468), artikel 10 van het Besluit jeugdgezondheidszorg (Stb. 550) en artikel IV van het Besluit van 5 november 2002, houdende wijziging van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid en enkele samenhangende besluiten (Stb. 549);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2003 treden in werking:

a. de Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Stb. 468);

b. het Besluit jeugdgezondheidszorg (Stb. 550);

c. het Besluit van 5 november 2002, houdende wijziging van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid en enkele samenhangende besluiten (Stb. 549).

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner