Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2002, 569AMvB

Besluit van 11 november 2002, houdende inwerkingtreding van de Wet van 26 september 2002, Stb. 519, tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (voorlopige maatregel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2002, kenmerk DWJZ/SWW-2327563, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel II van de Wet van 26 september 2002, Stb. 519, tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (voorlopige maatregel);

Enig artikel

De Wet van 26 september 2002, Stb. 519, tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (voorlopige maatregel) treedt in werking met ingang van 1  december 2002.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 november 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner