Besluit van 19 november 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Justitie van 14 november 2002,

nr. 5194719/02/6;

Gelet op artikel V van de Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen (Stb. 2002, 318);

Hebben goedgevonden en verstaan;

Enig artikel

De Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen (Stb. 2002, 318) treedt in werking met ingang van 1 december 2002.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 november 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zesentwintigste november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven