Besluit van 18 november 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot uitvoering van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 november 2002, no. 5195504/02/6;

Gelet op artikel III van de Wet van 7 november 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Stb. 545);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 7 november 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Stb. 545) treedt in werking op 1 december 2002.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 november 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenentwintigste november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven