Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2002, 559AMvB

Besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 12 september 2002 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. Annette D. S. M. Nijs, MBA, van 31 oktober 2002, nr. WJZ/2002/38040 (6117), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel V van de wet van 12 september 2002 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De wet van 12 september 2002 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen treedt in werking met ingang van 1 december 2002, met uitzondering van artikel IV dat in werking treedt met ingang van 30 november 2002.

  • 2. De wet, bedoeld in het eerste lid, heeft voor het eerst betrekking op het studiejaar 2003–2004.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 november 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. D. S. M. Nijs

Uitgegeven de eenentwintigste november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner