Besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 13 juli 2002 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 29 augustus 2002, Directie Wetgeving, nr. 5183447/02/6;

Gelet op de artikel IV van de wet van 13 juli 2002 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 13 juli 2002 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2002.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 september 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negentiende september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven