Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2002, 414AMvB

Besluit van 13 juli 2002, houdende de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2001

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Financiën van 9 juli 2002, kenmerk BZ2002-534a U;

Gelet op artikel 111, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Comptabiliteitswet 2001 treedt in werking met ingang van 1 september 2002.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juli 2002

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de twintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner