Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2002, 400AMvB

Besluit van 5 juli 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding voor de regionale openbare lichamen van de Wet op het BTW-compensatiefonds

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 2 juli 2002, WJB 2002-0760 M;

Gelet op artikel 14 van de Wet op het BTW-compensatiefonds;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op het BTW-compensatiefonds treedt voor de regionale openbare lichamen in werking met ingang van 1 januari 2003.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2002

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals