Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2002, 365AMvB

Besluit van 5 juli 2002, houdende inwerkingtreding van de Wet foetaal weefsel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juli 2002, kenmerk WJZ-2295308, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 15 van de Wet foetaal weefsel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet foetaal weefsel treedt in werking met ingang van 1 september 2002.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2002

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zestiende juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals