Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2002, 349AMvB

Besluit van 7 juni 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 18 april 2002 (Stb. 211), tot wijziging van de Wet overige OCenW-subsidies in verband met verruiming van het toepassingsgebied

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 3 juni 2002, nr. WJZ/2002/19499 (6111), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de wet van 18 april 2002 (Stb. 211), tot wijziging van de Wet overige OCenW-subsidies in verband met verruiming van het toepassinggebied;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 18 april 2002 (Stb. 211), tot wijziging van de Wet overige OCenW-subsidies in verband met verruiming van het toepassingsgebied treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 juni 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven de negende juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals