Besluit van 20 juni 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 20 juni 2002 tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten aan de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 18 juni 2002, nr. 5171315/02/6;

Gelet op artikel VI van de wet van 20 juni 2002 tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten aan de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof (Stb. 316);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 20 juni 2002 tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten aan de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof (Stb. 316) treedt in werking met ingang van 8 augustus 2002.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 juni 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven