Besluit van 24 april 2002, houdende inwerkingtreding van de Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder de intrekking van deze wet en de Stoomwet (Stb. 557)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 april 2002, GZB/C&O 2267419, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid J.F. Hoogervorst, en in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel V van de Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder de intrekking van deze wet en de Stoomwet (Stb. 557);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 557), zulks onder de intrekking van deze wet en de Stoomwet, treedt met uitzondering van artikel I, onderdeel B en artikel II in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 april 2002

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de eenentwintigste mei 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven