Besluit van 15 maart 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 maart 2002, nr. 5153875/02/6, gedaan mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 23 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding treedt in werking met ingang van 1 april 2002.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zesentwintigste maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven