Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2002, 123AMvB

Besluit van 28 februari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 20 december 2001 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet op het consumentenkrediet teneinde de reikwijdte van de bepalingen inzake de informatieverstrekking aan het publiek uit te breiden (Stb. 669), alsmede houdende het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit financiële bijsluiter en het Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 25 februari 2002, FM 2002–298M;

Gelet op artikel V van de wet van 20 december 2001 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet op het consumentenkrediet teneinde de reikwijdte van de bepalingen inzake de informatieverstrekking aan het publiek uit te breiden (Stb. 669);

Gelet op artikel 5 van het Besluit financiële bijsluiter;

Gelet op artikel 8 van het Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De wet van 20 december 2001 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet op het consumentenkrediet teneinde de reikwijdte van de bepalingen inzake de informatieverstrekking aan het publiek uit te breiden (Stb. 669) treedt in werking met ingang van 8 maart 2002.

Artikel 2

Het Besluit financiële bijsluiter treedt in werking met ingang van 1 juli 2002.

Artikel 3

Het Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter treedt in werking met ingang van 8 maart 2002.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 februari 2002

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de zevende maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals