Besluit van 19 februari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 11 februari 2002, nr. HDJZ/TIG/2002-239, Hoofddirectie Juridische Zaken, sector Telecommunicatie-infrastructuur en -geschillen;

Gelet op artikel 9 van het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie treedt in werking met ingang van 1 maart 2002.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 februari 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

Uitgegeven de zesentwintigste februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven