Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2001, 691AMvB

Besluit van 20 december 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2001, nr. AM/ARV/ 01/86861;

Gelet op artikel 16 van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals