Besluit van 20 december 2001, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2001, nr. AM/ARV/ 01/86861;

Gelet op artikel 16 van de Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven