Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2001, 666AMvB

Besluit van 17 december 2001, houdende nadere aanpassing van besluiten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegbesluit euro)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 november 2001, no. WJB 2001/1294-M, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet en gelet op de artikelen van de wetten in de hierna genoemde hoofdstukken en artikel 23 c in de Wet inzake de wisselkantoren;

De Raad van State gehoord (advies van 5 december 2001, no. W06.01.6620 IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 december 2001, no. WJB 2001/1368-M uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Aanpassingsbesluit euro1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Hoofdstuk 1 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 1 wordt in rij 3 in kolom G «en minste f 1,–» vervangen door: ten minste f 1,–.

2. In artikel 1 wordt in rij 13 in kolom G «f 1416,82» vervangen door: f 1335.

3. In artikel 1 wordt in rij 14 in kolom H «€ 39,03» vervangen door: € 41.

4. In artikel 1 worden na rij 61 drie nieuwe rijen ingevoegd, luidende:

ABCDEFGH
Artikel 17 van de Financiële-verhoudingswet
61aBijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999112  f 5,–€ 2,27
61bBijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999112  f 100 000,–€ 45 378,02
61cBijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999121  f 4,00€ 1,82

5. In artikel 1 wordt in rij 71 in kolom H «€ 8,17» vervangen door: € 8,60.

6. In artikel 1 wordt in rij 72 in kolom H « 15,77» vervangen door: € 16,60.

7. In artikel 3 (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke rijksambtenaren 1984) wordt «f 17 078» vervangen door «f 17 078,00».

8. In artikel 4 wordt «Bij 1 van het rechtspositiebesluit burgemeesters 1994» als volgt gewijzigd:

Artikel 5

Bijlage 1 van het rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 komt te luiden:

9. In artikel 10 worden de eurobedragen in de laatste kolom (Bezoldiging per 01–01–2001) als volgt gewijzigd:

«€ 642,55» wordt vervangen door: € 642,67

«€ 899,85» wordt vervangen door: € 899,73

«€ 1306,89» wordt vervangen door: € 1306,68

«€ 1942,63» wordt vervangen door: € 1942,73

«€ 2581,56» wordt vervangen door: € 2581,51

B

In Hoofdstuk 6 (Ministerie van Justitie) wordt artikel 1 als volgt gewijzigd:

1. Rij 31 komt te luiden:

ABCDEFGH
31Besluit DNA-onderzoek in strafzaken121  f 300€ 136

2. In de rijen 39 en 40 wordt in kolom D «3» vervangen door: 4.

3. In de rijen 64 en 65, wordt in kolom B «Besluit salaris bewindvoerder» vervangen door: Besluit salaris bewindvoerder schuldsanering.

4. Na rij 77 vervalt: Artikel 49, eerste, tweede en derde lid, van de Wet Justitie-subsidies, Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 59, eerste lid aanhef, en onder c, van de Comptabiliteitswet.

5. Rij 78 vervalt.

6. Na rij 78 vervalt: Artikel 3, 4, 6, 7, 17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken.

7. De rijen 79 tot en met 104 vervallen.

8. Na rij 131 vervalt: Artikel 17d van de Auteurswet 1912, en artikel 7, vierde en zesde lid, van het Koninklijk Besluit van 20 juni 1974, inzake het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken.

9. De rijen 132 en 133 vervallen.

10. In rij 144, kolom H, wordt « € 227» vervangen door: € 226.

11. In rij 147, kolom H, wordt «€ 908» vervangen door: € 907.

12. In rij 152, kolom H, wordt «€ 2 269» vervangen door: € 2 268.

13. In rij 153, kolom H wordt «€ 454» vervangen door: € 453.

14. Na rij 158 wordt een nieuwe rij ingevoegd, luidende:

ABCDEFGH
Artikel 7, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek
158aRegelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en naamsvaststelling31  f 500€ 226,89

15. In rij 162 , kolom G, wordt «f 50 000 00» vervangen door: f 25 000 000 en wordt in kolom H «€ 22 689 010» vervangen door: € 11 344 505.

C

Hoofdstuk 7 (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding «Enig artikel» wordt vervangen door: Artikel 1.

2. In artikel 1 worden na rij 77 twee nieuwe rijen ingevoegd, luidende:

ABCDEFGH
Artikel 3 van de Pachtwet
        
78Pachtnormen-besluit 199573  f 1500,–€ 680,67
79Pachtnormen-besluit 199591  f  50,–€  22,69

3. Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 2 ingevoegd, luidende:

Artikel 2

  • 1. In Bijlage I bij het Pachtnormenbesluit 1995 komt de aanduiding »(guldens)» telkens te vervallen.

  • 2. In Bijlage II bij het Pachtnormenbesluit 1995 wordt de aanduiding «f» telkens vervangen door: €.

D

Hoofdstuk 8 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 1 wordt in rij 5, kolom C, «2.2.6» vervangen door : 2.26.

2. De artikelen 2 en 3 komen te luiden:

Artikel 2

Het kaderbesluit rechtspositie VO wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1A komt te luiden:

BIJLAGE 1A bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

Salarisschalen met salarisnummers en maandbedragen in euro behorende bij een normbetrekking

Per 1 januari 2002

Schaal 1Schaal 2Schaal 3
sal nr. bedragsal nr. bedragsal nr.bedrag
01252,8901279,2101305,98
11305,9811333,6611333,66
21358,1621384,0321384,03
31384,0331442,1131442,11
  41479,7841523,34
u41412,62  51575,98
u51442,11u51523,3461626,80
u71479,78u61575,98  
  u81626,80u71675,81
    u81724,82
    u101771,10
 
Schaal 4Schaal 5Schaal 6
sal nr. bedragsal nr. bedragsal nr.bedrag
01333,6601384,0301479,78
11358,1611442,1111523,34
21412,6221523,3421626,80
31479,7831626,8031724,82
41575,9841675,8141771,10
51626,8051724,8251818,30
61675,8161771,1061864,58
71724,8271818,3071909,96
  81864,5881958,52
u81771,10  92006,16
u91818,30u91909,96102051,99
u111864,58u101958,52  
Schaal 7Schaal 8Schaal 9
sal nr.bedragsal nr. bedragsal nr. bedrag
01675,8101909,9602101,46
11724,8212006,1612204,01
21818,3022101,4622317,91
31909,9632204,0132416,38
41958,5242263,4642515,30
52006,1652317,9152609,24
62051,9962365,1062701,81
72101,4672416,3872804,36
82151,8382469,0282895,57
92204,0192515,30  
102263,46102560,23  
 
Schaal 10Schaal 11Schaal 12
sal nr.bedragsal nr. bedragsal nr. bedrag
02006,1602701,8103282,65
12101,4612804,3613379,76
22204,0122895,5723475,05
32317,9132986,7833570,80
42416,3843078,4443662,91
52515,3053180,5553760,02
62609,2463282,6563855,77
72701,8173379,7673947,89
82804,3683475,0584043,64
92895,5793570,8094163,43
102986,78103662,91104221,97
113078,44113712,38  
123180,55    
 
Schaal 13Schaal 14Schaal 15
sal nr.bedragsal nr. bedragsal nr. bedrag
03760,0203947,8904282,32
13855,7714043,6414402,12
23947,8924163,4324522,37
34043,6434282,3234641,72
44163,4344402,1244767,87
54282,3254522,3754898,10
64402,1264641,7265031,52
74522,3774767,8775191,70
84579,5584898,1085357,33
  95031,5295527,95
 
Schaal 16Schaal 17Schaal 18
sal nr. bedragsal nr.bedragsal nr. bedrag
04641,7205031,5205527,95
14767,8715191,7015704,02
24898,1025357,3325885,98
35031,5235527,9536073,85
45191,7045704,0246268,07
55357,3355885,9856468,18
65527,9566073,8566674,65
75704,0276268,0776887,93
85885,9886468,1887108,01
96073,8596674,6597335,36

B

Bijlage 1B komt te luiden:

BIJLAGE 1B bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

Maandsalarissen in euro voor jeugdigen met salarisnummers behorende bij een normbetrekking

Per 1 januari 2002

Schaal 1Schaal 2Schaal 3
leeftijdbedragleeftijdbedragleeftijdbedrag
J15  626,67J15  639,83   
J16  626,67J16  639,83J16  652,99
J17  626,67J17  639,83J17  652,99
J18  751,91J18  767,34J18  783,68
J19  877,16J19  895,31J19  914,37
J20 1002,40 J201023,27 J20 1044,60
J211127,64J21 1151,24J211175,29
 
Schaal 4Schaal 5  
leeftijd bedrag leeftijdbedrag  
J16  667,06     
J17  667,06 J17  692,01   
J18  800,01 J18   830,42  
J19  933,43 J19   968,82   
J201066,84J201107,22   
J211200,25J21 1245,63  

C

Bijlage 1C komt te luiden:

BIJLAGE 1C bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

Maandsalarissen onderwijzend personeel in euro behorende bij een normbetrekking.

Per 1 januari 2002 behorend bij maximumschaal.

nr.schaal 9nr. schaal 10nr. schaal 11
32006,1622081,4922093,74
42040,2032115,5232184,04
52074,6842164,0842295,67
62108,2652198,1152370,09
72142,3062253,0262392,33
82178,1572288,8772487,62
92198,1182320,6382523,47
102216,2692356,4892590,18
112235,32102395,05102659,15
122260,73112416,38112751,72
132283,88122471,74122842,03
142309,29132494,43132917,81
152331,07142517,12143009,02
162355,12152540,2610.113078,44
172392,33162560,2310.123180,55
8.72416,389.52609,2411.63282,65
8.82469,029.62701,8111.73379,76
8.92515,309.72804,3611.83475,05
8.102560,239.82895,5711.93570,80
9.52609,2410.102986,7811.103662,91
9.62701,8110.113078,4411.113712,38
9.72804,3610.123180,55  
9.82895,57    

D

Bijlage 1D komt te luiden:

BIJLAGE 1D bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

Bevattende aanlooptraject in euro voor functies in het kader van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen.

Per 1 januari 2002

NummerMaandsalaris 
11180,40Minimumloon
21216,58 

E

Bijlage 1 E komt te luiden:

BIJLAGE 1 E bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

Toelage volgens artikel 3, vierde lid, in maandbedragen in euro behorend bij een normbetrekking

per 1 januari 2002

MaximumschaalToelage
schaal 925,87
schaal 1022,69
schaal 1141,29
schaal 1220,42

F

Bijlage 2 komt te luiden:

BIJLAGE 2

1. Artikel 6

MINIMUMLOOM

per maand in euro bij een normbetrekking

per 1 januari 2002

bij de leeftijd vanbedrag
23 jaar of ouder1180,40
22 jaar1003,30
21 jaar  885,70
20 jaar  735,90
19 jaar  619,70
18 jaar  537,00
17 jaar  466,20
16 jaar  407,20
15 jaar  354,10

2. Artikel 8

Minimum vakantie-uitkering

in euro per maand bij een normbetrekking

per 1 januari 2002

bij de leeftijd vanbedrag
22 jaar of ouder124,24
21 jaar111,82
20 jaar  99,39
19 jaar  86,97
18 jaar  74,54
17 jaar  62,12
16 jaar  62,12
15 jaar  62,12

Artikel 3

Het Kaderbesluit rechtspositie BVE wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage 1A komt te luiden:

BIJLAGE 1A bij het Kaderbesluit rechtspositie BVE

Salarisschalen met salarisnummers en maandbedragen in euro behorende bij een normbetrekking

Per 1 januari 2002

Schaal 1Schaal 2Schaal 3
sal nr. bedragsal nr. bedragsal nr.bedrag
01252,8901279,2101305,98
11305,9811333,6611333,66
21358,1621384,0321384,03
31384,0331442,1131442,11
  41479,7841523,34
u41412,62  51575,98
u51442,11u51523,3461626,80
u71479,78u61575,98  
  u81626,80u71675,81
    u81724,82
    u101771,10
 
Schaal 4Schaal 5Schaal 6
sal nr. bedragsal nr. bedragsal nr.bedrag
01333,6601384,0301479,78
11358,1611442,1111523,34
21412,6221523,3421626,80
31479,7831626,8031724,82
41575,9841675,8141771,10
51626,8051724,8251818,30
61675,8161771,1061864,58
71724,8271818,3071909,96
  81864,5881958,52
u81771,10  92006,16
u91818,30u91909,96102051,99
u111864,58u101958,52  
Schaal 7Schaal 8Schaal 9
sal nr. bedragsal nr. bedragsal nr.bedrag
01675,8101909,9602101,46
11724,8212006,1612204,01
21818,3022101,4622317,91
31909,9632204,0132416,38
41958,5242263,4642515,30
52006,1652317,9152609,24
62051,9962365,1062701,81
72101,4672416,3872804,36
82151,8382469,0282895,57
92204,0192515,30  
102263,46102560,23  
 
Schaal 10Schaal 11Schaal 12
sal nr.bedragsal nr. bedragsal nr. bedrag
02006,1602701,8103282,65
12101,4612804,3613379,76
22204,0122895,5723475,05
32317,9132986,7833570,80
42416,3843078,4443662,91
52515,3053180,5553760,02
62609,2463282,6563855,77
72701,8173379,7673947,89
82804,3683475,0584043,64
92895,5793570,8094163,43
102986,78103662,91104221,97
113078,44113712,38  
123180,55    
 
Schaal 13Schaal 14Schaal 15
sal nr.bedragsal nr. bedragsal nr. bedrag
03760,0203947,8904282,32
13855,7714043,6414402,12
23947,8924163,4324522,37
34043,6434282,3234641,72
44163,4344402,1244767,87
54282,3254522,3754898,10
64402,1264641,7265031,52
74522,3774767,8775191,70
84579,5584898,1085357,33
  95031,5295527,95
 
Schaal 16Schaal 17Schaal 18
sal nr. bedragsal nr.bedragsal nr. bedrag
04641,7205031,5205527,95
14767,8715191,7015704,02
24898,1025357,3325885,98
35031,5235527,9536073,85
45191,7045704,0246268,07
55357,3355885,9856468,18
65527,9566073,8566674,65
75704,0276268,0776887,93
85885,9886468,1887108,01
96073,8596674,6597335,36

B

Bijlage 1B komt te luiden:

BIJLAGE 1B bij het Kaderbesluit rechtspositie BVE

Maandsalarissen in euro voor jeugdigen met salarisnummers behorende bij een normbetrekking

Per 1 januari 2002

Schaal 1Schaal 2Schaal 3
leeftijdbedragleeftijdbedragleeftijdbedrag
J15  626,67J15  639,83   
J16  626,67J16  639,83J16  652,99
J17  626,67J17  639,83J17  652,99
J18  751,91J18  767,34J18  783,68
J19  877,16J19  895,31J19  914,37
J20 1002,40 J201023,27 J20 1044,60
J211127,64J21 1151,24J211175,29
 
Schaal 4Schaal 5  
leeftijd bedrag leeftijdbedrag  
J16  667,06     
J17  667,06 J17  692,01   
J18  800,01 J18   830,42  
J19  933,43 J19   968,82   
J201066,84J201107,22   
J211200,25J21 1245,63  

C

Bijlage 1C komt te luiden:

BIJLAGE 1C bij het Kaderbesluit rechtspositie BVE

Maandsalarissen onderwijzend personeel in euro behorende bij een normbetrekking.

Per 1 januari 2002 behorend bij maximumschaal.

nr.schaal 9nr. schaal 10nr. schaal 11
32006,1622081,4922093,74
42040,2032115,5232184,04
52074,6842164,0842295,67
62108,2652198,1152370,09
72142,3062253,0262392,33
82178,1572288,8772487,62
92198,1182320,6382523,47
102216,2692356,4892590,18
112235,32102395,05102659,15
122260,73112416,38112751,72
132283,88122471,74122842,03
142309,29132494,43132917,81
152331,07142517,12143009,02
162355,12152540,2610.113078,44
172392,33162560,2310.123180,55
8.72416,389.52609,2411.63282,65
8.82469,029.62701,8111.73379,76
8.92515,309.72804,3611.83475,05
8.102560,239.82895,5711.93570,80
9.52609,2410.102986,7811.103662,91
9.62701,8110.113078,4411.113712,38
9.72804,3610.123180,55  
9.82895,57    

D

Bijlage 1D komt te luiden:

BIJLAGE 1D bij het Kaderbesluit rechtspositie BVE

Bevattende aanlooptraject in euro voor functies in het kader van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen.

Per 1 januari 2002

NummerMaandsalaris 
11180,40Minimumloon
21216,58 

E

Bijlage 1 E komt te luiden:

BIJLAGE 1 E bij het Kaderbesluit rechtspositie BVE

Toelage volgens artikel 3, vierde lid, in maandbedragen in euro behorend bij een normbetrekking

Per 1 januari 2002

MaximumschaalToelage
schaal 925,87
schaal 1022,69
schaal 1141,29
schaal 1220,42

F

Bijlage 2 komt te luiden:

BIJLAGE 2

1. Artikel 8

MINIMUMLOOM

per maand in euro bij een normbetrekking

per 1 januari 2002

bij de leeftijd vanbedrag
23 jaar of ouder1180,40
22 jaar1003,30
21 jaar  885,70
20 jaar  735,90
19 jaar  619,70
18 jaar  537,00
17 jaar466,20
16 jaar407,20
15 jaar354,10

2. Artikel 10

Minimum vakantie-uitkering

in euro per maand bij een normbetrekking

per 1 januari 2002

bij de leeftijd vanbedrag
22 jaar of ouder124,24
21 jaar111,82
20 jaar  99,39
19 jaar  86,97
18 jaar  74,54
17 jaar  62,12
16 jaar   62,12
15 jaar   62,12

3. Artikel 4, onderdeel C, komt te luiden:

Aan artikel 6.3.6 wordt een derde lid toegevoegd luidende:

  • 3. Voor de bepaling van het verschil, bedoeld in in het eerste en tweede lid, wordt de rijksbijdrage voor de huisvestingskosten voor het jaar 2001 omgerekend in euro's door het vastgestelde bedrag te delen door 2,20 371.

E

In hoofdstuk 10 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) wordt het enig artikel als volgt gewijzigd:

In de rijen 18, 19 en 20, wordt in kolom B «Besluit personenvervoer» vervangen door: Besluit personenvervoer 2000.

F

In Hoofdstuk 12 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt artikel 1 als volgt gewijzigd:

In rij 249 wordt in kolom D «2» vervangen door:3.

ARTIKEL II

De bijlage, bedoeld in artikel 23c van de Wet inzake de wisselkantoren2, wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 2, eerste lid, categorie III, wordt «f 1 000 000» vervangen door: € 45 378 000.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Veegbesluit euro.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 17 december 2001

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Het Veegbesluit euro, waarvan de voordracht mede namens de Minister van Justitie is gedaan, was nodig om een aantal correcties en aanvullingen aan te brengen in het Aanpassingsbesluit euro (Staatsblad 2001, 415).

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING:

Artikel I

Hoofdstuk 1 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bevat de volgende wijzigingen:

1. In artikel 1 wordt in rij 3 een omissie hersteld.

2. In artikel 1 wordt in rij 13 het bedrag dat bij ministeriële regeling is geïndexeeerd, vervangen door het bedrag dat officieel in dit besluit is vermeld.

3. In artikel 1 wordt in rij 14 het eurobedrag gewijzigd in het inmiddels geïndexeerde bedrag van € 41 (Staatscourant van 12 juli 2001, p.6).

4. In artikel 1 worden na rij 61 de rijen 61a tot en met 61c toegevoegd.

5. en 6. In artikel 1 worden in rij 71 en 72 de eurobedragen gewijzigd in de inmiddels geïndexeerde bedragen van € 8,60 en € 16,60 (Staatscourant van 12 juli 2001, p.6).

7. In artikel 3 (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke rijksambtenaren 1984) is het huidige guldenbedrag gecorrigeerd.

8. In artikel 4 is ten onrechte vóór bijlage 1 van het rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 het artikelnummer 5 niet opgenomen. Deze omissie is hersteld.

9. In artikel 10, laatste kolom, zijn de eurobedragen opnieuw vastgesteld.

Hoofdstuk 6 (Ministerie van Justitie) bevat de volgende wijzigingen:

1. In rij 31 wordt de titel van het besluit gewijzigd.

2. In de rijen 39 en 40 wordt lid 4 als juiste lid vermeld.

3. In de rijen 64 en 65 wordt de titel van het besluit correct weergegeven

4. Rij 78 vervalt, omdat het Besluit subsidie Nederlandse Politie Instituut een ministeriële regeling is, die op de daarvoor geëigende wijze wordt aangepast. De vermelding van de grondslag van dit besluit vervalt eveneens.

5. Zie toelichting onder 4.

6. Het Besluit tarieven in strafzaken kan niet worden aangepast in dit veegbesluit. De bedragen in dit besluit zijn na indexering aangepast aan de euro, terwijl de geïndexeerde bedragen nog niet in het Staatsblad zijn verschenen. Zij dienen in een afzonderlijk besluit te worden gepubliceerd. De eurobedragen zullen vooruitlopend op publicatie van het Staatsblad, in een circulaire worden opgenomen en in de Staatscourant worden gepubliceerd. Met het vervallen van deze artikelen vervalt ook de grondslag van de wet.

7. Zie toelichting onder 6.

8. De rijen 132 en 133 vervallen, omdat de rijen 106 en 107 hetzelfde besluit bevatten. De vermelding van de grondslag van het besluit vervalt eveneens.

9. Zie toelichting onder 8.

10, 11, 12 en 13. De eurobedragen in de rijen 144, 147, 152 en 153, kolom H, zijn naar beneden afgerond. Het betreft hier geen grensbedragen, maar tarieven.

14. Rij 158a wordt toegevoegd. Dit artikel was abusievelijk niet opgenomen in het aanpassingsbesluit.

15. In rij 162 zijn de juiste bedragen ingevuld.

Hoofdstuk 8 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) bevat de volgende wijzigingen:

Bij Besluit van 9 mei 2001, Stb 246, zijn in het Kaderbesluit rechtspositie VO en in het Kaderbesluit rechtspositie BVE enkele bijlagen gewijzigd en is aan elk van de besluiten een bijlage toegevoegd. Bij de bijlagen die gewijzigd zijn – te weten van elk de bijlagen 1A en 1C – is onder meer de systematiek van de salarisschalen en -nummers gewijzigd. Deze wijziging maakt een aanpassing van de artikel 2 en 3 noodzakelijk. Het betreft hier een strikt technische aanpassing. In de bedragen zelf worden geen wijzigingen aangebracht. De in de toegevoegde bijlagen – te weten van elk de bijlage 1E – opgenomen bedragen in guldens zijn voorts technisch omgezet in eurobedragen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om bijlage 2 bij beide besluiten aan te passen aan de inmiddels vastgestelde bedragen behorende bij het minimum-loon respectievelijk de minimum-vakantie-uitkering.

Hoofdstuk 10 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) bevat de volgende wijziging:

Aan het Besluit personenvervoer in de rijen 18, 19 en 20 is het jaartal 2000 toegevoegd voor de juiste benaming.

Hoofdstuk 12 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) bevat de volgende wijziging:

In rij 249 is het juiste lidnummer van artikel 12 toegevoegd.

Artikel II

De bijlage bij artikel 23c van de Wet inzake de wisselkantoren bevat een misslag in artikel 2, categorie III. De voorgestelde omzetting van het bedrag in de Aanpassingswet euro (Stb 2001/481) ging uit van het bedrag van f 100 000 000 maar de omzetting bleek niet mogelijk, omdat bij de wijziging van de bijlage bij de Wet inzake de wisselkantoren, zoals gepubliceerd in Staatsblad 1999, 590, dit bedrag per abuis is vastgesteld op f 1 000 000, in plaats van op f 100 000 000, hetgeen de bedoeling was. Dit sluit immers aan bij categorie IV waarin wordt verwezen naar een balanstotaal tussen de 100 000 000 gulden en 1 000 000 000 gulden. Als 1 000 000 gulden correct zou zijn (hetgeen niet het geval is) zou er geen categorie zijn voor die kredietinstellingen en financiële instellingen met een balanstotaal tussen 1 000 000 en 100 000 000 gulden. Artikel 23c, derde lid, van de Wet inzake de wisselkantoren biedt de mogelijkheid om de bijlage bij de wet te wijzigen per algemene maatregel van bestuur. Nu dit bedrag ook nog omgezet moet worden in een eurobedrag is er voor gekozen om het foutieve bedrag van f 1 000 000 rechtstreeks om te zetten naar het equivalente eurobedrag van f 100 000 000. Dit eurobedrag is op dezelfde wijze omgezet als de overige bedragen van de bijlage.

De Minister van Financiën,

G. Zalm


XNoot
1

Stb. 2001, 415.

XNoot
2

Stb. 1994, 903, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 606.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.